art hub copenhagen /art hub copenhagen
en:Since 2019, Art Hub Copenhagen has been based in Kødbyen, the Copenhagen Meatpacking District. Within a couple of years, it will move to a new location. This temporary perspective is a premise which is turned into the general dogma: Every element must be reused. Nothing is discarded but rather revitalized through the alteration of function and appearance.

The dogma is rooted in the indisputable fact that today’s construction industry emits excessive amounts of greenhouse gases. If we are to achieve the climate targets – which we are fundamentally dependent on – it requires a radical transformation of the way we think and create architecture. Therefore, this project is developed as both materialized architecture and as a case study. It explores how to enhance architectural value through temporality and reduction of resource consumption.

Art Hub Copenhagen is housed in the characteristic one-story buildings at the entrance to the western part of the Kødbyen, called “The White” due to its bright, functionalist buildings. Originally, meat was sold from this space, it was then turned into a bank branch and today it hosts a modern art institution. Over time, a series of elements have been added – a weather porch, three glass cages, and a massive bank vault. These components disrupt the inherent articulation of the space defined by the rhythm of columns. Contrary to former renovations, this intervention does not bring new material to the site. It acts as a gradual return to the original character of the building according to heritage values, which have faded with every addition.

By rethinking and reusing the elements added over time, the space is redefined based on an interpretation of the genuine atmosphere and spatial composition. No layers are added, instead the existing ones are peeled away, leaving the distinctive spirit of the space exposed.Both development and execution have been carried out in collaboration with Archival Studies. The two processes have taken place simultaneously, which is essential for the project as a case study – it is an archaeological process, which dissects the architecture layer by layer, dynamically creating a catalogue of possibilities. Every building consists of a series of components. By exposing and reconsidering them anew we can explore their untapped functional and aesthetic potentials. Consequently, a sensitivity emerges by rethinking the components.

The suspended ceiling tiles, known from various generic office spaces, have been dismantled and redefined. The slender aluminum profiles are left as a coarse-mesh filter, while the white tiles are reorganized into flexible, suspended folding walls. They hang as staged elements emphasizing the varying hue and intensity of the light, drawing references to both Kødbyen’s history and the surrounding facades.

The glass cages at the rear of the space have been dismantled, exposing the most prominent part of the facade at the entrance to Kødbyen. This in turn, highlights activities taking place at Art Hub Copenhagen. The dismantled glass panels are reused as newly constructed furniture and as a transparent room divider, softly sheltering the permanent workplaces. Similarly, less prominent materials are also redeemed, among other things, aluminum frames function as curtain hangers and windowsills as levelling wedges for the room divider.

The transformation of Art Hub Copenhagen points towards a general path for how recycling can be rethought in architecture. When resources are not consumed but regenerated into value-creating elements, recycling is not a necessary evil but the very catalyst of form and intention. Thus, this project operates sustainably on two intertwined levels: conservation of both resources and Kødbyen’s distinctive character.

da:Siden 2019 har kunstinstitutionen Art Hub Copenhagen haft lokaler i Den Hvide Kødby. Inden for de næste år, skal de rykke videre til en ny lokation på Thoravej 29. Denne midlertidighed er en givet præmis, og transformationen er derfor udviklet efter ét overordnet dogme:

Eksisterende materiale skal genbruges. Intet smides ud, men vitaliseres gennem ny funktion og iscenesættelse.

Dogmet bunder i det uimodsigelige faktum, at dagens byggeri udleder voldsomme mængder CO2. Skal vi som samfund nå de klimamål, vi er fundamentalt afhængige af at leve op til, kræver det en radikal ændring i måden vi både tænker og skaber arkitektur. Projektet er udviklet som lige dele transformation og case study. Det undersøger, hvordan man skaber arkitektonisk værdi gennem midlertidighed og minimering af ressourceforbrug.

Art Hub holder til i de karakteristiske ét-plans bygninger på Halmtorvet ved indgangen til Den Hvide Kødby. Oprindeligt blev der solgt kød fra lokalerne, sidenhen overgik de til bankfilial og i dag fungerer de som moderne kunstinstitution. En lang række elementer er med tiden blevet tilføjet – såsom vindfang, glasbure og en bastant bankboks – og bryder med den oprindelige orden defineret af bygningens bærende søjler. Modsat tidligere ombygninger, tilføjer projektet ikke nye materialer, men står som et skridt imod en gradvis tilbageføring af stedet i henhold til dets fredningsværdier, der har været udfordret grundet de mange funktioner og tilføjelser.

Ved at gentænke og genbruge elementer, der gennem tiden er tilføjet, iscenesætter transformationen dem på ny med udgangspunkt i en forståelse for lokalets oprindelige karakter og rumlige komposition: Der tilføjes ikke lag, men skrælles ind mod stedets kerne.Både udviklingen og udførelsen er skabt i samarbejde med Archival Studies. De to processer er foregået simultant, hvilket er essentielt for projektet som case study – det er en arkæologisk proces, der lag for lag dissekerer arkitekturen og løbende skaber et dynamisk mulighedskatalog. Ethvert byggeri består af en række byggekomponenter og ved at blotlægge og undersøge dem på ny, udforsker vi deres funktionelle og æstetiske potentialer. Heri opstår en sensibilitet, som tilføres komponenten i gentænkningen af det.

Loftets nedhængte akustikpaneler med det velkendte institutionelle udtryk er demonteret og defineret på ny. Aluminiumsskinnerne i loftet står tilbage som et grovmasket filter, mens panelerne er reorganiseret til fleksible, ophængte foldevægge. Med reference til Den Hvide Kødbys velkendte facader og historie, hænger de som iscenesatte elementer og lægger flade til lysets varierende nuance og intensitet.

Glasburene for enden af lokalet er demonteret. Det blotlægger facadens mest fremtrædende del – ved indgangen til Kødbyen, skueplads for publikum døgnet rundt – og skaber indblik i Art Hubs aktiviteter. De demonterede glaspaneler er genbrugt i nykonstruerede møbler og som transparent rumadskiller ved de permanente arbejdspladser. Også mindre tilstedeværende materialer er forløst på ny; blandt andet fungerer aluminiumsrammer som gardinophæng og vindueskarme som nivelleringskiler til rumadskilleren.

Transformationen peger imod en generel vej for, hvordan genanvendelse kan gentænkes i arkitekturen. Når ressourcer ikke forbruges, men genbruges som værdiskabende elementer, er genbrug ikke et nødvendigt onde, men selve katalysatoren for form og intention. Projektet opererer således bæredygtigt på to sammenflettede niveauer: bevaring af både ressourcer og Kødbyens særegne karakter.
collaboration /samarbejde
Archival Studies

location /sted
Copenhagen, Denmark

year /år
2021

size /størrelse
200 sqm

client /bygherre
Art Hub Copenhagen

photography /fotografi
Hampus Berndtson


 
           

           


general enquiries /henvendelser
post@pihlmann.dk


press /presse
press@pihlmann.dk


applications /ansøgninger
job@pihlmann.dk