installation: chart art fair bar /installation: chart art fair bar
en:A cylindrical pavilion was erected in the square courtyard of Charlottenborg Palace, a mansion in central Copenhagen housing a contemporary art institution, the Royal Danish Academy of Fine Arts, and the Royal Art Library. The pavilion hosted a bar and was built for the annual Chart Art Fair.

The project is utilizing the most necessary components of a bar – kegs and bottles – and expose them as both construction, function, and decoration. The well-known metal kegs are stacked and form the load-bearing structure, while the bottles are hung as a sculptural element refracting light from fluorescent tubes.

The kegs are fastened together by orange straps. Between each floor of kegs lies a wooden ring of pine and OSB boards. Together, they create a tall and spacious figure. The products used are low-cost and known for their functionality rather than their aesthetic values.Based on the products’ obviuos purposes, the overall narrative – a bar built of kegs and bottles – is shaped, and in interaction with this narrative, the potential of kegs and bottles as architectural elements is examined.

The process is driven forward by a non-hierarchical interplay between the necessary and the dramaturgical. The necessary lies in the materials’ ability to form a structure that can facilitate the serving of beverages, while the dramaturgical lies in the gimmick of building a bar of keg and bottles.

We were selected to design and realize a pavilion in Charlottenborg Palace’s courtyard during the CHART Art Fair in the late summer of 2014. The jury consisted of architect Bjarke Ingels, architect Dorte Foss and artist Jeppe Hein.

da:I Charlottenborgs kvadratiske gårdrum rejses en cylinderformet pavillon med en integreret bar, tegnet og bygget til den københavnske kunstfestival Chart Art Fair.

Pavillonen tager udgangspunkt i barens nødvendige elementer – fustagen og flasken – og iscenesætter dem som både konstruktion, funktion og dekoration. De velkendte fustager i grå metal stables og udgør den bærende konstruktion, mens flaskerne ophænges som et skulpturelt element, der bryder lyset fra lysstofrørene og iscenesætter glassets glimtende egenskaber.

Tårnene af fustager spændes sammen af orange spændbånd. Mellem hver etage af fustager ligger rumlige cirkelslag af fyrretræ og OSB-plader. Tilsammen skaber elementerne forbandtet til den høje og luftige figur. De benyttede produkter er prisbillige og kendt for deres funktionalitet snarere end de æstetiske værdier.Med udgangspunkt i produkternes åbenlyse funktion formes den overordnede historiefortælling – baren, der er bygget af fustager og flasker – og i samspil med denne fortælling undersøges fustagens og flaskens potentialer som arkitektoniske byggesten.

Processen drives fremad af et uhierarkisk samspil mellem det nødvendige og det dramaturgiske. Det nødvendige ligger i materialernes evne til at skabe en konstruktion, der faciliterer udskænkning af drikkevarer, mens det dramaturgiske ligger i den gimmick, som det alt andet end lige er, at bygge en bar af fustager og flasker.

Vi blev udvalgt til at tegne og realisere en pavillon, der skulle stå i Charlottenborgs gårdhave under CHART Art Fair i sensommeren 2014. I juryen sad arkitekt Bjarke Ingels, arkitekt Dorte Foss og kunstner Jeppe Hein.

collaboration /samarbejde
Kim Lenschow

location /sted
CHART Art Fair at Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark

year /år
2014

size /størrelse
3.5m x 3.5m x 7m

photography /fotografi
Hampus Berndtson


           general enquiries /henvendelser
post@pihlmann.dk


press /presse
press@pihlmann.dk


applications /ansøgninger
job@pihlmann.dk