research: home minus 12.5 mm /undersøgelse: hjem minus 12,5 mm
en:Home minus 12.5 mm
A series of three 1:6 scale models
Halting the construction and subtracting the finishing layers
Furnished and staged as a home


Three 1:6 scale models depict three spaces from three of our built projects. The models are decorated with furniture, plants, and everyday objects such as plastic bags, hand soap, and newspapers. What is unusual about the views is that the finishing 12.5 mm layer, corresponding to the thickness of a standard sheet of plasterboard, has been removed to expose the underlying components. Slats, mineral wool, PEX tubing, underfloor heating plates, and other installations appear – components, which usually are left hidden in contemporary construction.


In order to find the necessary solutions, we need to be aware of the challenges we are facing. Not as abstract phenomena such as sea level rise, greenhouse effect, or overconsumption but as tangible matters. ‘Home minus 12.5 mm’ sheds a (self)critical light on contemporary construction methods and the architects’ responsibility in creating a sustainable future.The models expose the mismatch between the perceived architecture and the actual construction, which in fact contains several layers of both complex and generic technical measures. We believe this mismatch contributes to us as human beings becoming disconnected from the actual conditions and structures that create the framework of our lives. ‘Home minus 12.5 mm’ highlights an architectural example of this imbalance permeating economic, political, geological, and social structures in today’s global society.

The photographs are a contribution to the anthology ‘Connectedness – An Incomplete Encyclopedia of the Anthropocene’ which was published as part of the Danish contribution to the Biennale Architettura in Venice 2021. With a focus on what is connecting us in the Anthropocene era, the book presents perspectives, statements, knowledge, and research from contributors of widely different backgrounds such as authors, researchers, philosophers, artists and architects. Contributors include Bruno Latour, Donna Haraway, Peter Weibel, Greta Thunberg, Björk, Olga Tokarczuk, Connie Hedegaard, Minik Rosing, Carsten Jensen, Josefine Klougart, Superflex, and Tomás Saraceno among others.

da:Hjem minus 12,5 mm
En serie af tre modeller i skala 1:6
Konstruktionen er sat på pause og de yderste lag er skrællet væk
Møbleret og iscenesat som et hjem


Tre modeller i målestok 1:6 gengiver tre rum fra tre af tegnestuens projekter. De er indrettet med møbler, planter og andre dagligdagsobjekter såsom netto-poser, håndsæbe og aviser. Særligt ved modellerne er, at de yderste 12,5 mm, svarende til tykkelsen på en standard gipsplade, er fjernet, så de bagvedliggende komponenter eksponeres. Frem træder reglar, mineraluld, PEX-rør, gulvvarmeplader og andre installationer – komponenter, der normalt er forbliver skjult i moderne byggeri.

For at kunne løse de udfordringer, vi står over for, bliver vi nødt til at være bevidste om dem. Ikke som abstrakte fænomener såsom havvandsstigning, drivhuseffekt eller overforbrug men derimod som konkrete begivenheder, der kan sanses. ‘Hjem minus 12,5 mm’ kaster et (selv)kritisk lys på nutidig byggeskik og dermed også arkitekters rolle i og ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid.Projektet blotlægger misforholdet mellem den oplevede arkitektur og den egentlige konstruktion, der rummer en række lag af både komplekse og generiske tekniske foranstaltninger. Vi mener, at dette misforhold bidrager til, at mennesket frakobles de reelle forhold og strukturer, der skaber rammerne om vores liv. ‘Hjem minus 12,5 mm’ synliggør et arkitektonisk eksempel på den ubalance, der i dag gennemsyrer både økonomiske, politiske, geologiske og sociale strukturer verden over.

Modelfotografierne udgør et bidrag til antologien ‘Connectedness – An Incomplete Encyclopedia of the Anthropocene’, der er publiceret som del af det danske bidrag til arkitekturbiennalen i Venedig 2021. Antologien anskuer den tid vi lever i – ofte betegnet det Antropocæne – med fokus på hvad der knytter os til hinanden og vores omgivelser fra en bred vifte af perspektiver. Forfattere, forskere, filosoffer kunstnere og arkitekter m.fl. har bidraget, heriblandt Bruno Latour, Donna Haraway, Peter Weibel, Greta Thunberg, Björk, Olga Tokarczuk, Connie Hedegaard, Minik Rosing, Carsten Jensen, Josefine Klougart, Superflex og Tomás Saraceno.

collaboration /samarbejde
Kim Lenschow

publication /publikation
Connectedness – An Incomplete Encyclopedia of the Anthropocene

year /år
2020

editor /redaktør
Marianne Krogh

photography /fotografi
Hampus Berndtson                
general enquiries /henvendelser
post@pihlmann.dk


press /presse
press@pihlmann.dk


applications /ansøgninger
job@pihlmann.dk