house in mols hills /sommerhus i mols bjerge
en:Between holiday homes, shrubbery, and conifers, on a hilltop with a view over Ebeltoft Bay lies House in Mols Hills – a summer residence with four interconnected ’house-shaped’ units that enclose a central courtyard. It is built on the idea of a house that appears modest from the outside and is experienced as generous from within. Adapting gently to the landscape, the house enables the picturesque scenery to unfold as the focus of attention.

The outer façade alternates between planes of oiled cedar boards, sliding shutters with horizontal cedar slats, and aluminum-framed floor to ceiling windows. Sheltered from the strong coastal winds lies the inner courtyard, framed by four glazed façades with large format windows, hinged doors and the sliding doors which allow for an elimination of the physical boundaries between interior and exterior space. The transparent façade creates an ever-present visual connection between courtyard, interior spaces, and the wavy waters of the bay. The sturdy metals used for the façades – galvanized steel angle irons, anodized aluminum windows and frames as well as roof and gutters made of zinc – make the house resistant to the harsh coastal climate. They appear unpretentious and contemporary, yet naturally settled amongst the surrounding houses.

Each of the four units serve different functions: one contains the entrance area, another accommodates guest rooms, the southern forms a space for living, dining, and cooking while the final one provides an adjacent living space as well as the master bedroom.
The sparse use of partitions together with the numerous glass panel create an open floor plan allowing the units and functions to merge with each other. Consequently, the transitions between the four units appear subtle: the vaulted ceilings reveal the directional shifts of the roof pitch. Where one unit ends and another begins there a division of the concrete floor, which is cast on top of four independent foundations, appears. The concrete is polished, revealing monochrome aggregates from the Scandinavian underground.

The inside of the external walls is lined with plasterboard, while the partitions – which also provide built-in cupboards, drawers, and shelves – are made from Nordic pine plywood. Exposed, robust frames of pine glulam form the load-bearing structure. The columns create a rhythm throughout the house. The beams lie as a distinctive frieze on which the roof rests. The wooden surfaces of the interior are oiled and lye-treated, which preserves their warmth and softness, while emphasizing a sharp contrast to the building’s robust exterior, where the choice of material is a direct consequence of wind and weather.

House in Mols Hills pursues beauty in modesty, determined by the surroundings and based on a palette of local materials. It is built with an awareness of the setting itself being the main attraction. Therefore, it is foremost an open framework that imbues an intimate connection between external ambience and spatial qualities.

da:Mellem sommerhuse, buske og nåletræer, på en bakketop med udsigt over Ebeltoft Vig, ligger Sommerhus i Mols Bjerge – fire sammenhængende, ’husformede’ længer, der omslutter et centralt gårdrum. Skabt med udgangspunkt i idéen om et byggeri, der ude fra optræder nøgternt og inde fra opleves udadvendt, aftegner det sig nøjsomt i landskabet og lader de generøse omgivelser tone frem.

Den ydre facade veksler mellem flader af olierede cedertrædsbrædder, skydeskodder med vandrette lameller og loftshøje glaspartier med aluminiumsrammer. I læ for de hårde kystvinde ligger det centrale gårdrum, der omkranses af fire facader i glas, skiftende mellem faste partier, hængslede døre og de skydedøre, der tillader en fysisk opløsning af grænsen mellem inderum og gårdrum. Facadens transparens tillader direkte kig mellem gårdrum, opholdsrum og Ebeltoft Vigs bølgende vidder. De robuste metaller der er brugt til husets facade – vinkeljern i galvaniseret stål, vinduer og rammer i anodiseret aluminium samt tagplader- og render i zink – gør det modstandsdygtigt over for det barske kystklima. De bærer et uhøjtideligt udtryk, der giver huset et nutidigt præg, og samtidig lader det passe ind blandt de omkringliggende huse.

De fire længer rummer hver deres overordnede funktion – én skaber ankomst, en anden rummer gæsteværelser, mod syd danner længen ramme for stue og køkken i forlængelse, mens den sidste huser et tilstødende opholdsrum samt soveværelse og badeværelse.Den sparsomme brug af rumdelende skillevægge og de mange glaspartier skaber en åben grundplan, hvor husets enheder og funktioner kan glide over i hinanden. Overgangen mellem længerne optræder subtilt – loft til kip afslører de fire retningsskift i tagets hældning. Hvor én længe slutter og en anden starter, ses en opdeling af betongulvet, der er støbt på fire selvstændige fundamenter. Betonen er slebet og i dens overflade afsløres monokrome småsten fra den skandinaviske undergrund.

Indvendigt står bygningens ydre skal i gips og glas, mens skillevæggene – der rummer indbyggede skabe, skuffer og reoler – er bygget af krydsfiner i nordisk fyr. Den bærende konstruktion består af limtræ, ligeledes i fyr. Konstruktionen træder blotlagt frem i form af robuste rammer, hvor søjlerne skaber en takt gennem huset. Bjælkerne ligger som en markant frise, hvorpå tagkonstruktionen hviler. Indvendigt er træoverflader olie- og ludbehandlede, hvilket bevarer deres varme og blødhed, og står som kontrast til bygningens robuste ydre, hvor materialevalget er en direkte konsekvens af vind og vejr.

Sommerhus i Mols Bjerge søger skønhed i nøjsomhed, skabt på stedets betingelser ud fra en palet af lokale materialer. Det er bygget ud fra en bevidsthed om, at omgivelserne er en attraktion i sig selv, og står derfor som en åben ramme, der muliggør en intim forbindelse mellem den ydre atmosfære og de rumlige kvaliteter.
collaboration /samarbejde
Kim Lenschow

location /sted
Ebeltoft, Denmark

year /år
2016

size /størrelse
175 sqm

photography /fotografi
Hampus Berndtson

 
           

           


                       general enquiries /henvendelser
post@pihlmann.dk


press /presse
press@pihlmann.dk


applications /ansøgninger
job@pihlmann.dk