student village /studielandsbyen
en:Student Village is a transformation and extension of Søgaarden, a traditional half-timbered farm from the 17th century just outside of central Aarhus. Søgaarden once served as a cattle farm but lost its original function when it was absorbed by the growing city, leaving Søgaarden as an oasis of rural idyll nestled between highways and malls – a small village encircled by an ever-expanding cityscape.

The native character of Søgaarden is maintained and around it seven new housing units are built. They stand as contemporary interpretations of the original farm and draw references to it both by virtue of their shape, materiality, and construction. Between the buildings a network of streets, passages, and courtyards create an intimate and social space where new and old appear side by side. Altogether, Student Village consists of 11 buildings of varying size containing 56 studio apartments, communal facilities, as well as adjoining outdoor areas.

Each apartment has an open façade facing the surrounding landscape and a more closed façade facing the public spheres. Thus, each resident has direct connection to the natural scenery on one side while on the other side having easy access to the community unfolding within the streets, squares, and the communal space centrally located in the old barn. Søgaarden is – archetypal of a Danish half-timbered farmhouse – characterized by robustness in both materiality and construction. The architectural concept of both the transformation as well as the construction of the new buildings is based on Søgaarden’s inherent qualities, meaning that all technical and structural challenges are solved by a rational approach and simple principlesSøgaarden has been re-insulated, new roofs have been laid, the half-timbering has been gently restored, and new foundations have been established. Great emphasis is put on an honest transformation where Søgaarden’s native character is accentuated in an architectural interplay with the new elements.

The old farmhouse has been covered with a new thatched roof, while the buildings once functioning as shelter and livestock barn are clad with Aluzinc panels, creating a bridge between the old and the new buildings, which are clad correspondingly. The walls of the existing buildings are lined with plywood and gypsum panels. Steel-framed windows make up the re-insulation in front of the original windows exposing them as well as the adjacent masonry as a testimony to the pastoral past of Søgaarden.

The extensions are built as modern module houses of lightweight wooden elements, which is reflected in both the façade and the interior. The construction is braced by steel wet room cores, which are prefabricated elements cast into the foundation. The façades are clad with heat-treated pine in sharp-cut timber and profiled cladding boards. No surface treatment has been applied to the exterior wood making it patinate naturally. Doors and windows are made of pine which is matt lacquered on the inside and clad with raw aluminum on the outside.

Student Village connects new with old and rural with urban in a progressive contribution to a diverse cultural heritage. Thus, Søgaarden is revitalised within a changing context, and together with the extensions it makes Student Village a contemporary space with a tradition-bound consciousness.


da:


Studielandsbyen er en transformation og udvidelse af Søgaarden, en firlænget bindingsværksgård fra 1600-tallet beliggende lige uden for det centrale Aarhus. Søgaarden blev oprindeligt brugt til kvægbrug, men blev siden opslugt af byen som følge af dens urbanisering. Det har efterladt Søgaarden som en oase af landlig idyl mellem hovedveje og indkøbscentre – en lille landsby omkranset af den voksende by.

Søgaardens oprindelige karakter er bevaret og omkring den er bygget syv nye bygningslænger. De står som tidssvarende fortolkninger af de eksisterende længer og trækker referencer til dem både i kraft af deres form, materialitet og konstruktion. Mellem længerne skabes et intimt og socialt netværk af gader, passager og pladser, hvor nyt og gammelt optræder side om side. Tilsammen rummer de 11 bygninger af varierende størrelse 56 studieboliger, fællesfaciliteter samt tilstødende udendørsarealer.

Hver bolig har en åben facade mod det omkringliggende landskab samt en mere lukket facade mod Studielandsbyens fælles byrum. Således har hver beboer på den ene side direkte forbindelse til det grønne og på den anden side nem adgang til at deltage i det fællesskab, der udfolder sig på gaderne, pladserne og i det centralt beliggende fællesrum i den gamle lade. Søgaarden er – typisk for en dansk bindingsværksgård – præget af robusthed i både materialitet og konstruktion. Det bærende koncept for både transformationen af den gamle gård og opførelsen af de nye bygninger tager udgangspunkt i gårdens eksisterende kvaliteter, hvor de tekniske og konstruktive udfordringer er løst ud fra rationelle og simple principper.
Søgaarden er blevet efterisoleret, der er lagt nye tage, bindingsværket er nænsomt restaureret og fundamenterne gjort tidssvarende. Det er udført med ambitionen om en ærlig transformation, hvor Søgaardens oprindelige karakter fremhæves i samspil med de tilføjede elementer.

Det gamle stuehus er blevet tækket med et nyt stråtag, mens der på lade og avlsbygning er lagt pandeplader i alu-zinc. Det skaber en bro til de nyopførte længer, hvor samme beklædning er brugt. Indvendigt er de gamle længer beklædt med krydsfiner og gipsvægge, mens en forsatsrude i bruneret stål udgør efterisoleringen foran de oprindelige vinduer, således at de ligesom det tilstødende murværk blotlægges og udgør et vidnesbyrd om gårdens fortid.

Studielandsbyens nye længer er opført som elementhuse i lette træelementer, hvilket kommer til udtryk i både facaden og interiøret. Konstruktionen afstives af vådrumskerner i stål, der ligeledes er lavet som præfabrikerede elementer og er støbt sammen med fundamentet på pladsen. Facaderne er beklædt med varmebehandlet fyrretræ i skarpskåret tømmer og profilerede beklædningsbrædder. Træet står uden overfladebehandling, så det patineres naturligt. Døre og vinduer er lavet af fyrretræ, der er matlakeret på indersiden og beklædt med rå aluminium på ydersiden.

Studielandsbyen forbinder det nye med det gamle og det landlige med det urbane i et fremsynet bidrag til områdets mangfoldige kulturarv. Søgaarden gives dermed et nyt liv, der er tilpasset en kontekst under forandring, og sammen med de nyopførte bygninger gør den Studielandsbyen til nutidig lomme med en traditionsbunden bevidsthed.
collaboration /samarbejde
Kim Lenschow

location /sted
Aarhus, Denmark

year /år
2017

size /størrelse
1190 sqm

photography /fotografi
Hampus Berndtsonawards /priser
Tyndpladegruppens Residential Award, 2019
The Franciska Clausen Medal, 2019
Architizer A+Awards, special mention, 2019
Hack Kampmann Arkitekturpris, 2018
Danish Wood Award, 2018                       

           

                                   


general enquiries /henvendelser
post@pihlmann.dk


press /presse
press@pihlmann.dk


applications /ansøgninger
job@pihlmann.dk