summer houses in rågeleje /sommerhuse i rågeleje
en:Tucked between deciduous and coniferous trees, shrubs, and rhododendrons, four houses lie in the clearings. Like wedges gently nestled into the vegetation, they create a complex built for four brothers. Located in the woods, but near the ocean shore, the houses are exposed to a harsh coastal climate. Along with the encircling vegetation, this setting has formed the architectural leitmotif.

The houses are characterized by a modest appearance. Like small pieces, conscious of their size amongst nature’s grandeur, they are placed lightly on the ground. Each of them is dimensioned to adapt to the existing flora which permeates the site as a constant marked by continuous change. Every tree has been preserved and the buildings submit to their natural logic.

This rhythm of nature is also evident in the buildings’ structures. They are constructed from four different types of wood which are combined, assembled, and positioned according to their inherent qualities. Solid robinia is used for the exterior timber structure including the roofs and decks to withstand the rough weather and sandy soil. Robinia glulam constitutes the load-bearing structure due to its constructive strength.Earthy nuances from the surroundings are refined on the inside. Furniture and lining are made of European pine, rich on figure and tactility, while slow-growing Douglas fir constitutes façade elements such as  cladding, windows and doors. Flooring of handmade tiles provide a sense of weight that anchors the houses to the soil while allowing carefree movement between inside and outside. In the bathrooms, both floors and walls are clad with half-sized tiles, adapting the pattern of the full-sized tiles of the rest of the interior. Sinks are made of bright stainless steel which is contrasted by the pipes and faucets of patinated brass.

The same programmatic core is repeated within all four buildings. Two annexes contain bedrooms and bathrooms while the two longer buildings additionally provide kitchens and living rooms. All the furniture, from cupboards and sinks, to handles, hinges and lamps, are made bespoke for the project.

To encourage an intimate relationship between hand and house, the project appears deliberately as low-tech architecture which stimulates and enhances the interaction with its residents; like an analog toolbox made to be used. Together, the houses assemble a simple palette of sturdy materials and components, which salute the traces of both time and touch.

da:Hengemt mellem løvtræer og nåletræer, småbuske og rhododendroner vrider fire bygningskroppe sig i lysninger nær skovbrynet. Her kiler de sig ind imellem den eksisterende bevoksning og danner et prunkløst kompleks bygget til fire brødre. Placeringen i det grønne til trods er Kattegat blot et stenkast væk, hvilket danner grundlag for de barske kystklimatiske betingelser.

De fire huse er karakteriseret ved en behersket fremtoning. De er lagt ud på jorden som små brikker, der vedkender sig at være en lille del af naturens større spil. Hvert hus er dimensioneret efter den eksisterende vegetation, der præger grunden som en konstant i evig forandring. Samtlige træer er ladt uberørt og bygningerne underordner sig således en naturlig logik.

Naturens iboende logik går igen i bygningskonstruktionen, der består af fire forskellige typer træ, der er kombineret, konstrueret og placeret afhængigt af deres bygningsfysiske egenskaber. Massiv robinie er grundet sin hårdførhed brugt i den udvendige tømmerkonstruktion som omfatter eksponerede tagflader og terrassedæk i direkte kontakt med den sandede jord, mens robinielimtræ grundet sin konstruktive styrke udgør den bærende konstruktion.Omgivelsernes jordlige nuancer er gengivet i interiøret. Inventar og foring er af skrællet europæisk fyr rigt på åretegning og taktilitet mens langsomtvoksende douglasfyr udgør facadeelementer som beklædning, vinduer og døre. Håndlavede cementfliser på gulvene tilfører husene en tyngde, der forankrer dem i jordbunden, samtidig med at den robuste overflade tillader ubekymret bevægelse mellem inde- og uderum. Badeværelsernes gulve og vægge er beklædt med halvt dimensionerede fliser, der tilpasser sig mønsteret fra de fuldt dimensionerede fliser i det resterende interiør. Håndvaske er i lyst rustfrit stål som står i kontrast til rørføring og haner i bruneret messing.

Med små forskydninger og spejlinger gentages den samme kerne i alle fire bygningskroppe. I de to annekser findes soveværelser, mens der i hovedhusene er tilføjet køkken og opholdsrum. Alt inventaret, fra skabe og håndvaske til greb, hængsler og lamper, er tegnet særligt til projektet.

For at animere til et nært samspil mellem hånden og huset fremstår projektet bevidst som en lavteknologisk arkitektur, der stimulerer og forstærker interaktionen med dets beboere; som en analog værktøjskasse, der er bygget til at være i brug. Tilsammen udgør husene en simpel palet af robuste materialer og komponenter, som omfavner sporene fra både tid og menneskets berøring.

collaboration /samarbejde
Kim Lenschow

location /sted
Rågeleje, Denmark

year /år
2022

size /størrelse
360 sqm

photography /fotografi
Hampus Berndtson

                    

                                 

                      

                                             general enquiries /henvendelser
post@pihlmann.dk


press /presse
press@pihlmann.dk


applications /ansøgninger
job@pihlmann.dk